info@alghadir-co.com

آرشیو فنی

هر زمان که برای دستگاه به هر دلیلی مشکلی پیش آید شما میتوانید با دادن فقط یک کد که ما آن را برای هر قطعه تعریف کرده ایم در کمترین زمان ممکن به قطعه یدکی آن دست یابید که این به معنی نبود زمان خواب دستگاه شماست .
تمامی نقشه های اجرایی دستگاه به همراه کاتالوگهای مربوطه همیشه در دسترس شما خواهند بود تا از عملکرد دستگاه به بهترین حالت ممکن دست یابید این نقشه ها نحوه کار بهتر با دستگاه را تشریح خواهند کرد .