info@alghadir-co.com

طراحی دقیق

تسلط به دانش طراحی، استفاده از ابزارهای اندازه گیری دقیق و به کارگیری جدیدترین و بروزترین ماشین آلات، نرم افزارها و سخت افزارهای تولید، سبب شده است تا دستگاه های ساخته شده در ماشین سازی الغدیر از دقت و عملکرد فوق العاده ای برخوردار باشد.